Особлива інформація "Повідомлення про зміну складу посадових осіб"

Особлива інформація "Повідомлення про зміну складу посадових осіб"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Код за ЄДРПОУ 30923971

3. Місцезнаходження 35000 м. Костопіль вул. Дерев'яна, 7

4. Міжміський код, телефон та факс 03657 2-10-90 03657 2-10-90

5. Електронна поштова адреса office_kzs@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації Kostopilglass.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №22 від 27.03.2018р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 27.03.2018р.:

Посадова особа Пашко К. М., яка займала посаду член Наглядової ради, як представник юридичної особи ПП " Фірма" САВА"(ПП " Фірма" САВА" володіє 5,00% акцій Товариства), припинила повноваження з 27.03.2018 р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Філімонюк А. А., яка займала посаду член Наглядової ради, припинила повноваження з 27.03.2018р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 600474грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Гірник О. А., яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження з 27.03.2018р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,564004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 565053грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Александренко I. О., яка займала посаду член Наглядової ради, як представник фізичної особи Олійника Д. М.(Олійник Д. М. володіє 12,209998% акцій Товариства), припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Радченко Л. Я., яка займала посаду член Наглядової ради, як представник юридичної особи ТзОВ "Ромекс"(ТзОВ "Ромекс" володів 6,817256% акцій Товариства), припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. При укладенні шлюбу 10.06.2017р. Довгополюк Л. Я. змінила прізвище на Радченко Л. Я.

Посадова особа Смiлянець Л. П., яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження з 27.03.2018р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 600474грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Кучерук С. А., яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Попович Л. Є., яка займала посаду член Правління, припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Гiрник П. П., яка займала посаду член Правління, припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Жданюк Р. В., яка займала посаду член Правління, припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 30.03.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Деленгiвський В. В., яка займала посаду член Правління, припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акцiями емiтента особисто не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 15.05.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Лапюк Р. А., яка займала посаду член Правління, припинила повноваження з 27.03.2018р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 15.05.2017р. Посадова соба не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №22 від 27.03.2018р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 27.03.2018р.:

Посадова особа Пашко К. М. призначена на посаду член Наглядової ради, як представник юридичної особи Приватне підприємство "Фірма"САВА"( ПП "Фірма "САВА" володіє 5,00% акцій емітента). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з 06.04.2011р.-директор ТОВ "Будівельник", з 19.04.2014р.-директор ПП "Фірма" САВА". Посадова особа на надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Філімонюк А. А. призначена на посаду член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 600474грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа до 25.02.2015р. обіймала посаду Голови Правління ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Гірник О. А. призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,564004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 565063 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: фінансовий директор ТОВ "Овручм'ясо", з 05.11.2012р. директор ТОВ Торговий дім "Дубовий Гай", фінансовий директор ТОВ "СФС" Трейд". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Александренко І. О. призначена на посаду член Наглядової ради, як представник фізичної особи Олійника Д. М.(Олійник Д. М. володіє 12,209998% акцій Товариства). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана строком на 3 роки з 28.03.2018 р. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: з грудня 2006р.- юристконсульт ТОВ "ЮК"Лекс Патронус", з 01.08.2014 р. - директор ТОВ "ЛЕКС-ПАТРОНУС", з 30.04.2015 р. - директор ПрАТ "Жовтень", з 02.03.2015 р. - директор ТОВ "ГАЛС". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Радченко Л. Я. призначена на посаду член Наглядової ради, як представник фізичної особи Олійника К.Д.(Олійник К. Д. володіє 2,340339% акціями емітента). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: з 11.11.2011р.-бухгалтер ТОВ "ВТК "Рисан", з 04.03.2015р.-генеральний директор ТОВ "Ромекс", з 03.05.2013р.-головний бухгалтер ТОВ "Магма Індустрія". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Смiлянець Л. П. призначена на посаду Ревізор акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,850104%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 600474грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з 01.03.2012р. директор ТОВ "Фікус". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Кучерук С. А. призначена на посаду Голова Правління. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Протягом останніх п'яти років посадова особа обiймала такі посади: до 25.02.2015р.-директор з виробництва, з 26.02.2015р.-в/о Голови Правління, з 30.03.2015р.- Голова Правлiння ПрАТ "Костопiльський завод скловиробiв". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Попович Л. Є. призначена на посаду член Правління. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних .

Посадова особа Гiрник П. П. призначена на посаду член Правління. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з 08.02.2013р.-комерційний директор, з 02.03.2015р.-директор з маркетингу, з 02.01.2018р.- заступник директора з маркетингу ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Жданюк Р. В. призначена на посаду член Правління. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала такі посади: з 08.02.2013р.-начальник виробничо-технічного відділу, з 02.03.2015р.-директор з логістики ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Деленгівський В. В. призначена на посаду член Правління. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посаду заступник директора з виробництва-начальник гарячої дільниці виробництва ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Лапюк Р. А. призначена на посаду член Правління. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу призначено строком на 3 роки з 28.03.2018р. Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймала посаду головний економіст-фінансовий контролер ПрАТ "Костопільський завод скловиробів". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління                                                      Кучерук Сергій Анатолійович

____________________________  ______________ _______________________________________________

                                                   (підпис)                   (ініціали та прізвище керівника)
___________________________ _______________ ________________________________________________

                                                                           ________________________________________________

                                                                           (дата)