Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Шановний Акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів» (ідентифікаційний код 30923971) (надалі «ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» та/або Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (надалі за текстом «Збори»), які відбудуться «21» квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль вул. Гвардійська (Дерев'яна) буд.7

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - «17» квітня 2017 року.

Більше у наступному документі.

  • Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
    Завантажити