Успішно пройдено ресертифікаційний аудит

Успішно пройдено ресертифікаційний аудит

У динамічному і мінливому світі бізнесу найважливішим аспектом повсякденної роботи ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» є постачання продукції, яка задовільняє вимоги споживачів до безпеки, якості та стабільності.

02.02.2017 р. ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» в черговий раз успішно пройшов ресертифікаційний аудит на відповідність вимогам Міжнародного стандарту Британського консорціуму роздрібної торгівлі для упаковки та пакувальних матеріалів BRC/IoP Global Standart for Packaging and Packaging Materials.

08.03.2017 р. рішенням сертифікаційного комітету ISACert B.V. підприємству видано сертифікат BRC найвищої категорії А. Ми пишаємось тим, що продукція, виготовлена нашим підприємством у відповідності до вимог стандарту BRC відповідає вимогам законодавства ЄС і умовам, визнаним як рівноцінні Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС від 28.01.2002 року. Це свідчить про позитивні тенденції у діяльності ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» і являється однією із передумов його розвитку та посиленню конкурентних позицій як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

 New certificat