Інформація з питань проведення загальних зборів

Інформація з питань проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ

(ідентифікаційний номер 30923971),

що відбудуться 12 березня 2019 року об 11.00.

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 06 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 12380640 штук, загальна кількість голосуючих акцій 12380640 штук.