ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПрАТ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
(ідентифікаційний номер 30923971),
що відбудуться 06 квітня 2020 року об 12.00.
Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 31 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 12380640 штук, загальна кількість голосуючих акцій 12380640 штук.