Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

2. Код за ЄДРПОУ - 30923971

3. Місцезнаходження – 35000, м. Костопіль, вул. Гвардійська, 7

4. Міжміський код, телефон та факс - (03657)2-10-90, (03657)2-10-90

5. Електронна поштова адреса - office_kzs@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - Kostopilglass.com

7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

22.03.2017 р. ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (надалі – Товариство) отримано від ПАТ "Національний депозитарій України" (ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства ПрАТ "Костопільський завод скловиробів" станом на 20.03.2017 року (надалі – Перелік). Згідно даних Переліку стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

  • зменшилась частка акціонера Edmontone Developments Inc., код 685080, Tortola P/J/Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Британські Віргінські о-ви, який до змін володів 2723617 шт. акцій, що становило 21,999% від загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій Товариства до 0 шт. акцій, що становить 0% від загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

  • збільшилась частка акціонера FISHERMAN INVESTMENTS OOD, 203192038, Любен Каравелов, 27, м. Шумен, 9700, Болгарія з 0 шт. акцій, що становило 0% від загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій Товариства до 2723617 шт. акцій, що становить 21,999% від загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій Товариства.