Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – Зміна складу посадових осіб емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – Зміна складу посадових осіб емітента.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Костопільський завод скловиробів"

2. Код за ЄДРПОУ 30923971

3. Місцезнаходження 35000 м.Костопіль, Гвардійська,7

4. Міжміський код, телефон та факс 03657-2-10-90 03657-2-10-90

5. Електронна поштова адреса office_kzs@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Kostopilglass.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства( протокол №21 від 21.04.2017р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Олійник К.Д., яка займала посаду голова Наглядової ради, як представник юридичної особи ТОВ "Ромекс"( ТОВ "Ромекс" володіє 6,817256% акцій Товариства), припинила повноваження з 21.04.2017р. Посадова особа акціями емітента особисто на володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Панчук І.А., яка займала посаду член Наглядової ради, як представник юридичної особи-нерезидента Edmontone Davelopments Inc., Британські Віргінські о-ви(Edmontone Developments Inc. володів 21,999% акцій Товариства), припинала повноваження з 21.04.2017р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. Фізична особа на надала згоди на рокриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Пашко К.М., яка займала посаду член Наглядової ради, як представник юридичної особи ПП "Фірма "САВА"(ПП "Фірма "САВА" володіє 2,863422% акцій Товариства), припинила повноваження з 21.04.2017р. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2016р. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Філімонюк А. А. (паспорт: серія СР номер 241748 виданий 10.07.1997 р. Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області), яка займала посаду член Наглядової ради, припинила повноваження з 21.04.2017р. Посадова особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4,850104%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2016р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017 р. Посадова особа Гірник О. А. (паспорт: серія СМ номер 431008 виданий 29.03.2002р. Ірпінським МВГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду член Наглядової ради, припинила повноваження з 21.04.2017р. Посадова особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4,564004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 25.04.2016р.

Рішення про призначення члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017 р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Александренко І. О. призначена на посаду член Наглядової ради, як представник фізичної особи Олійника Дмитра Миколайовича(Олійник Д.М. володіє 12,209998% акцій Товариства). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана строком на 3 роки з 24.04.2017 р. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: з грудня 2006р.- юристконсульт ТОВ "ЮК "Лекс Патронус", з 01.08.2014р. - директор ТОВ "ЛЕКС-ПАТРОНУС", з 30.04.2015р. - директор ПрАТ "Жовтень", з 02.03.2015р. - директор ТОВ "ГАЛС". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Довгополюк Л. Я. призначена на посаду член Наглядової ради, як представник юридичної особи ТОВ "Ромекс"(ТОВ "Ромекс" володіє 6,817256% акцій Товариства). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана строком на 3 роки з 24.04.2017р. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: з 11.11.2011р.- бухгалтер ТОВ "ВТК" Рисан", з 04.03.2015р.- генеральний директор ТОВ "Ромекс", з 03.05.2013р.- головний бухгалтер ТОВ "Магма Індустрія". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Пашко К. М. призначена на посаду член Наглядової ради, як представник юридичної особи Приватне підприємство " Фірма "САВА"(ПП " Фірма "САВА" володіє 2,863422% акцій Товариства). Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана строком на 3 роки з 24.04.2017р. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: з 06.04.2011р.- директор ТОВ "Будівельник", з 19.04.2014р.- директор ПП "Фірма "САВА". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення Голови Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017 р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Гірник О. А. (паспорт: серія СМ номер 431008 виданий 29.03.2002р. Ірпінським МВГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Посадова особа Гірник О.А. володіє пакетом акцій емітента у розмірі 4,564004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана строком на 3 роки з 24.04.2017р. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: фінансовий директор ТОВ "Овручм'ясо", з 05.11.2012р.- директор ТОВ "Торговий дім "Дубовий Гай", фінансовий директор ТОВ "СФС "Трейд".

Рішення про призначення члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства(протокол №21 від 21.04.2017 р.), які прийняли рішення про зміну складу посадових осіб 21.04.2017р. Посадова особа Філімонюк А. А. (паспорт: серія СР номер 241748 виданий 10.07.1997 р. Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області), призначена на посаду член Наглядової ради. Посадова особа Філімонюк А.А. володіє пакетом акцій емітента у розмірі 4,850104%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана строком на 3 роки з 24.04.2017 р. Протягом останніх 5 років обіймала посаду Голови Правління ПрАТ " Костопільський завод скловиробів".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

     

Кучерук Сергій Анатолійович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 

  • Оригінал документу
    Завантажити