Взаємодія з інвесторами

 • Особлива інформація (Про виплату дивідентів)
  Завантажити
 • Інформація з питань проведення загальних зборів 27 березня 2018
  Завантажити
 • Проведення загальних зборів акціонерів 2018
  Завантажити
 • Додаткова інформація з питань проведення загальних зборів 27 березня 2018
  Завантажити
 • Особлива інформація "Повідомлення про зміну складу посадових осіб"
  Завантажити
 • Особлива інформація "Повідомлення про правочини"
  Завантажити
 • Повідомлення –Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента –Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
  від 21.04.2017

  Завантажити
 • Прийняття рішення про виплату дивідендів
  Завантажити
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

  Річний звіт 2017
  Опубліковано 05.03.18

  Завантажити
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – Зміна складу посадових осіб емітента. Від 15.05.2017р.
  Завантажити
 • Повідомлення – Зміна складу посадових осіб емітента.

  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – Зміна складу посадових осіб емітента.
  від 21.04.2017

  Завантажити
 • Повідомлення про проведення загальних зборів

  Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2017 році

  Завантажити
 • Відомості про зміну власників акцій

  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

  Завантажити
 • Річна інформація ПрАТ КЗС за 2016 рік

  Річний звіт 2016
  Опубліковано 12.04.17

  Завантажити
 • Річна інформація ПрАТ КЗС за 2015 рік

  Річний звіт 2015
  Опубліковано на нашому сайті 15.04.16

  Завантажити
 • Особлива інформація емітента 25.4.16
  Завантажити
 • Повідомлення про загальні збори акціонерів ПрАТ "КЗС"

  2016 рік

  Завантажити
 • Статут приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів»

  (нова редакція)

  Завантажити
 • Протокол зборів ПрАТ КЗС 2015

  оригінал

  Завантажити
 • Особлива інформація 25.02.2015
  Завантажити
 • Особлива інформація 27.03.2015
  Завантажити
 • Протокол загальних зборів ПрАТ КЗС 2014
  Завантажити
 • Річна інформація ПрАТ КЗС за 2014 рік
  Завантажити