Шановні колеги !

Кожен із нас прагне працювати в такому колективі, належність до якого дозволяє йому з гордістю говорити про свою роботу.

Як будь-яка інша організаційна структура суспільства у своїй роботі, крім діючого законодавства, ми також керуємося певними етичними нормами і правилами. Ми грунтуємо свою роботу на професіоналізмі та відповідальному підходу до справи, на відкритих та чесних взаємовідносинах у колективі, на повазі до наших споживачів, постачальників, партнерів, на нашому прагненні до лідерства і успіху. Ці правила з нашого професійного життя чітко сформульовані в Кодексі етики ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», розміщеному на сайті www.kostopilglass.com.

Кодекс - це той фундамент, на якому базується наша професійна діяльність. Кодекс - не формальний документ. Це дуже важливі стандарти та принципи, які в дійсності є внутрішньою основою нашого успіху в довгостроковій перспективі та обовꞌязковою умовою нашого подальшого розвитку. Тому я закликаю всіх уважно ознайомитись з Кодексом, осмислити ту інформацію, яка в ньому викладена, і прийняти її як особисті правила для використання в нашій співпраці.

Усі співробітники підприємства, контрагенти, зацікавлені сторони мають дотримуватися принципів поваги та відкритості у нашій спільній діяльності. Необхідно поважати думку інших людей. Ми повинні з вдячністю вислуховувати інших та згідно встановленого порядку надавати потрібну інформацію, дотримуючись правил конфіденційності.

Етичні питання рідко бувають простими. Наша перевага полягає в рішучості їх розглянути. Не тримайте проблеми при собі: висловіть їх та запитайте порад. Повідомляйте нам про можливі порушення чи відхилення від описаних в кодексі правил поведінки, якщо такі будуть мати місце.

Вас завжди почують і підтримають!

З повагою,

Голова правління

ПрАТ «Костопільський завод скловиробів С.А.Кучерук

  • Кодекс етики підприємcтва

    Кодекс етики підприємства (PDF)

    Завантажити