Сертифікація

      На підприємстві розроблена, документально оформлена, впроваджена та сертифікована інтегрована система управління якості і безпеки продукції згідно міжнародних стандартів ДСТУ ISO  9001, ISO  9001 та BRC/IоP Global Standard for Packaging & Packaging Materials.